MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt, legújabb könyvem bemutatójára.

Megjelent végre, 200 év után Mauksch Tamás (1749-1832), elveszettnek hitt, de végül megtalált és több megpróbáltatást megért, Wegweiser durch die Zipser Karpatischen Alpen címmel írt tátrai tudományos életműve.

A könyv
„Mindent a Tátráért”
címmel készült el, a cipszer gót kézírásról latin betűkre átírva, lefordítva, a számtalan tudományterületet érintő anyag áttekintését segítő mellékletekkel ellátva, több jeles tudós
Jeszenszky Géza – előszó
Hazslinszky Tamás – Ajánlás
Mindszenty Andrea – Zárszó
támogató soraival.
Az 554 oldalas munka, sok képmelléklettel, színes borítóval a Püski Könyvkiadó gondozásában készült el,
ára 6.000.- Ft.

A könyvbemutató
időpontja: 2024. április 18. csütörtök, 18 óra
Cím: Budapest, II. Lövőház u. 39. III. em.
A könyvbemutató helyszínét Wehner Géza a Magyarországi Kárpátegyesület elnöke biztosította

Tisztelettel

Neidenbach Ákos